Urakkasopimukset ja YSE 1998-ehtojen soveltuvuus

Urakkasopimukset ja YSE 1998-ehtojen soveltuvuus

Videossa käydään läpi koulutuskokonaisuuden sisältö. Lisäksi videossa käsitellään tilanteita, joissa YSE1998- ehtoja sovelletaan ja joihin YSE 1998- ehdot soveltuvat. Lisäksi videolla käsitellään poikkeamista YSE 1998- ehdoista ja tuossa yhteydessä huomioitavia asioita.

Videolta opit näistä aiheista:
 • YSE 1998- ehtojen soveltaminen ja soveltuminen
 • YSE 1998- ehdoista poikkeaminen

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

  Kaikki aihealueen videot

  Lisä- ja muutostyöt

  Videolla käsitellään lisä- ja muutostöihin liittyviä käytänteitä ja sopimusmääräyksiä, sekä toimintatapoja.

  Aikataulutusta koskevat riitaisuudet

  Videolla käsitellään urakka-aikataulua koskevia riitaisuuksia ja niiden syntymiseen johtavia syitä. Lisäksi videolla käsitellään viivästysseuraamuksia ja niihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

  Urakoitsijan maksukyvyttömyys

  Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

  Loppusanat ja yhteenveto

  Videolla kootaan kasaan koulutuskokonaisuuden sisältöä ja käsitellään toimintatapoja, joita välttämällä ja joihin huomiota kiinnittämällä urakkariitoja voidaan välttää tai toisaalta joita noudattamalla urakkariitojen osalta päästään parempaan lopputulokseen.

  Isännöitsijän todistus

  Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijäntodistuksen sisältövaatimuksia ja juridista taustakehystä. Lisäksi koulutuksessa kuvataan vastuuta isännöitsijäntodistuksesta oikeuskäytännön perusteella.

  Kunnossapitovastuu asuntoyhtiössä

  Koulutuksessa käydään läpi kunnossapitovastuun jakautumista asuntoyhtiössä, sekä tähän liittyviä tyyppitapauksia. Asiaa käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten kautta.

  Asuntoyhtiö urakkasopimuksen osapuolena

  Koulutuksessa käydään läpi asuntoyhtiön ja sen johdon tehtäviä ja vastuista urakkasopimusosapuolena. Toimintavelvoitteita ja toimintatapaohjeita on kuvattu koko urakkasopimuksen elinkaaren ajalta.

  Asuntoyhtiö ja maksukyvytön urakoitsija

  Koulutuksessa kuvataan asuntoyhtiön tehtäviä ja vastuita tilanteessa, jossa asuntoyhtiön urakkasopimuskumppanina toimiva urakoitsija hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn. Koulutuksessa annetaan toimintatapaohjeita ja annetaan neuvoja maksukyvyttömyystilanteisiin varautumisen, sekä maksukyvyttömyystilanteiden varalta.

  Go to Top