Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa

Insolvenssioikeus

Insolvenssioikeus on oikeudenala, joka käsittää maksukyvyttömyyden oikeudelliset seuraukset ja menettelyt. Insolvenssioikeuteen kuuluvia menettelyitä ovat konkurssi, yrityssaneeraus, yksityishenkilön velkajärjestely ja ulosotto. Pureudumme videoilla menettelyistä kahteen: konkurssiin ja yrityssaneeraukseen. Kerromme menettelyiden valinnasta, eri vaiheista sekä huomioon otettavista asioista lyhyesti ja käytännönläheisesti.

Konkurssi vai yrityssaneeraus?

Oikean menettelyn valinta maksukyvyttömyystilanteissa on tärkeää. Kerromme videolla yleisesti Suomen maksukyvyttömyysjärjestelmästä sekä konkurssin ja yrityssaneerauksen tavoitteista, ehdoista ja eroista. Käsittelemme myös eri menettelyihin ohjautumista ja sitä, miten saneeraushakemus syrjäyttää konkurssihakemuksen.

Videolta opit näistä aiheista:

  • Suomen maksukyvyttömyysjärjestelmä
  • Konkurssin tavoitteet ja ehdot
  • Yrityssaneerauksen tavoitteet ja ehdot
  • Oikean menettelyn valinta ja siihen ohjautuminen

Kaikki aihealueen Insolvenssioikeus videot

1. Konkurssimenettely – mistä on kysymys?

Kerromme videolla konkurssimenettelyn etenemisestä. Konkurssissa on tarkoituksena muuttaa omaisuus tehokkaasti rahaksi, jotta velkojille saataisiin maksettua velat mahdollisimman kattavasti takaisin. Videolla...

2. Täysimittainen konkurssimenettely

Videolla perehdymme täysimittaiseen konkurssimenettelyyn. Kerromme miten menettely jakautuu, mitä menettelyssä tulee huomioida ja mikä on pesäluettelo. Videon katsottuasi sinulla on...

4. Kirjanpitäjän asema asiakkaan konkurssissa

Käsittelemme videolla konkurssiyhtiön kirjanpitäjän roolia, velvollisuuksia ja oikeuksia konkurssimenettelyssä. Perehdymme myös siihen, mitä erityistilintarkastus tarkoittaa ja mitkä kirjanpitotiedot on tärkeää...

5. Saatavien valvonta konkurssissa

Kerromme videolla mitä tietoja velkojan saatavailmoitukseen eli valvontakirjelmään tulee kirjata ja miten valvontakirjelmä lähetetään pesänhoitajalle ja konkurssihallinnolle. Lisäksi saat videolta...

6. Mikä on saneerausmenettely?

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää elinkelpoisen yrityksen liiketoiminta ja turvata edellytykset jatkaa toimintaa. Menettelyn tavoitteena on erityisesti maksukyvyttömyyden poistaminen ja turhien...

7. Saneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on niin sanottu hakemusasia, joten hakemusvaiheessa yrityssaneeraushakemus ja sen sisältö ovat erittäin merkittävässä asemassa. Videolla kerromme tärkeimmistä hakemuksen...

8. Saneerausmenettelyn vaiheet

Kerromme videolla yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheista sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt aloittamispäätöksen: ensimmäisessä vaiheessa laaditaan taloudellinen selvitys eli perusselvitys ja...

10. Velkajärjestely saneerausmenettelyssä

Lähtökohtana saneerausmenettelyssä on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen tervehdyttäminen ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen on vain yksi osa menettelyä. Videolla perehdymme siihen, millaisia velkajärjestelyjä...

11. Neuvotteluvelvoite yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerausmenettelyssä yrityksen maksukyvyttömyys koskettaa monia tahoja ja tästä aiheutuu usein epävarmuutta yrityksen sidosryhmille. Videolla kerromme selvittäjän neuvotteluvelvoitteesta ja haasteista eri...

12. Urakoitsijan maksykyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top