Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa yrityksille ja yksityishenkilöille

Konkurssit

Tässä Lakikoulun osiossa perehdymme konkursseihin liittyviin aihepiireihin.

Kaikki aihealueen Konkurssit videot

Konkurssimenettely – mistä on kysymys?

Kerromme videolla konkurssimenettelyn etenemisestä. Konkurssissa on tarkoituksena muuttaa omaisuus tehokkaasti rahaksi, jotta velkojille saataisiin maksettua velat mahdollisimman kattavasti takaisin. Videolla...

Täysimittainen konkurssimenettely

Videolla perehdymme täysimittaiseen konkurssimenettelyyn. Kerromme miten menettely jakautuu, mitä menettelyssä tulee huomioida ja mikä on pesäluettelo. Videon katsottuasi sinulla on...

Yhtiön edustajan asema konkurssissa

Videolla kerromme, kuka katsotaan yhtiön edustajaksi konkurssissa ja millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia yhtiön edustajalla on konkursseissa, sekä mitä voi seurata, mikäli laiminlyö konkurssilaissa säädetyt velvollisuudet.

Työntekijän asema konkurssissa

Videolla teemme selkoa keskeisimmistä työsuhteisiin liittyvistä menettelyistä työnantajayrityksen ajautuessa konkurssiin sekä työntekijän oikeuksista ja velvollisuuksista suhteessa konkurssipesään...

Konkurssisaatava vai massavelka

Videolla kerromme mitä eroa on konkurssisaatavalla ja konkurssipesän massavelalla. Videolla kerrotaan mistä konkurssisaatavat muodostuvat ja mitkä edellytykset on oltava olemassa, jotta saatavaa voi vaatia konkurssipesästä massavelkaisesti.

Saatavien valvonta konkurssissa

Kerromme videolla mitä tietoja velkojan saatavailmoitukseen eli valvontakirjelmään tulee kirjata ja miten valvontakirjelmä lähetetään pesänhoitajalle ja konkurssihallinnolle. Lisäksi saat videolta...

Urakoitsijan maksykyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top