Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa yrityksille ja yksityishenkilöille

Yrityssaneeraukset

Tässä Lakikoulun osiossa perehdymme yrityssaneerauksiin liittyviin aihepiireihin.

Kaikki aihealueen Yrityssaneeraukset videot

Mikä on saneerausmenettely?

Yrityssaneerauksen tarkoituksena on tervehdyttää elinkelpoisen yrityksen liiketoiminta ja turvata edellytykset jatkaa toimintaa. Menettelyn tavoitteena on erityisesti maksukyvyttömyyden poistaminen ja turhien...

Saneeraukseen hakeutuminen

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen on niin sanottu hakemusasia, joten hakemusvaiheessa yrityssaneeraushakemus ja sen sisältö ovat erittäin merkittävässä asemassa. Videolla kerromme tärkeimmistä hakemuksen...

Saneerausmenettelyn vaiheet

Kerromme videolla yrityssaneerausmenettelyn eri vaiheista sen jälkeen, kun tuomioistuin on tehnyt aloittamispäätöksen: ensimmäisessä vaiheessa laaditaan taloudellinen selvitys eli perusselvitys ja...

Takaajan asema yrityssaneerauksessa

Käymme videolla aluksi läpi erilaiset takausmuodot sekä takaajan vastuun sisällön. Tämän jälkeen tarkastelemme, miten velallisen yrityssaneerausmenettely vaikuttaa takaajan asemaan sekä sitä, mitä saneerausohjelmassa voidaan määrätä takaajan asemasta.

Velkajärjestely saneerausmenettelyssä

Lähtökohtana saneerausmenettelyssä on yrityksen liiketoiminnan kokonaisvaltainen tervehdyttäminen ja velkajärjestelyjen aikaansaaminen on vain yksi osa menettelyä. Videolla perehdymme siihen, millaisia velkajärjestelyjä...

Neuvotteluvelvoite yrityssaneerauksessa

Yrityssaneerausmenettelyssä yrityksen maksukyvyttömyys koskettaa monia tahoja ja tästä aiheutuu usein epävarmuutta yrityksen sidosryhmille. Videolla kerromme selvittäjän neuvotteluvelvoitteesta ja haasteista eri...

Urakoitsijan maksykyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top