Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa

Rakentamisen ja asumisen juridiikka

Tässä Lakikoulun osiossa perehdymme asumisen ja rakentamisen juridiikkaan liittyviin aihepiireihin
eri toimijoiden, kuten tilaajien, urakoitsijoiden, isännöitsijöiden ja asuntoyhtiöiden osalta.

Juridiikkaa urakoitsijoille

Koulutuksessa käydään läpi urakoitsijan tehtäviä ja vastuita sekä niiden juridista taustaa.

Opi lisää

Juridiikkaa isännöitsijöille

Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijän tehtäviä ja vastuita sekä niiden juridista taustaa.

Opi lisää

Juridiikkaa kiinteistönvälittäjille

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjien toimintaan sekä asunto ja kiinteistökauppaan liittyviä vastuukysymyksiä.

Opi lisää

Kaikki aihealueen Rakentamisen ja asumisen juridiikka videot

Lisä- ja muutostyöt

Videolla käsitellään lisä- ja muutostöihin liittyviä käytänteitä ja sopimusmääräyksiä, sekä toimintatapoja.

Aikataulutusta koskevat riitaisuudet

Videolla käsitellään urakka-aikataulua koskevia riitaisuuksia ja niiden syntymiseen johtavia syitä. Lisäksi videolla käsitellään viivästysseuraamuksia ja niihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

Urakoitsijan maksukyvyttömyys

Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

Loppusanat ja yhteenveto

Videolla kootaan kasaan koulutuskokonaisuuden sisältöä ja käsitellään toimintatapoja, joita välttämällä ja joihin huomiota kiinnittämällä urakkariitoja voidaan välttää tai toisaalta joita noudattamalla urakkariitojen osalta päästään parempaan lopputulokseen.

Isännöitsijän todistus

Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijäntodistuksen sisältövaatimuksia ja juridista taustakehystä. Lisäksi koulutuksessa kuvataan vastuuta isännöitsijäntodistuksesta oikeuskäytännön perusteella.

Kunnossapitovastuu asuntoyhtiössä

Koulutuksessa käydään läpi kunnossapitovastuun jakautumista asuntoyhtiössä, sekä tähän liittyviä tyyppitapauksia. Asiaa käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten kautta.

Asuntoyhtiö urakkasopimuksen osapuolena

Koulutuksessa käydään läpi asuntoyhtiön ja sen johdon tehtäviä ja vastuista urakkasopimusosapuolena. Toimintavelvoitteita ja toimintatapaohjeita on kuvattu koko urakkasopimuksen elinkaaren ajalta.

Asuntoyhtiö ja maksukyvytön urakoitsija

Koulutuksessa kuvataan asuntoyhtiön tehtäviä ja vastuita tilanteessa, jossa asuntoyhtiön urakkasopimuskumppanina toimiva urakoitsija hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn. Koulutuksessa annetaan toimintatapaohjeita ja annetaan neuvoja maksukyvyttömyystilanteisiin varautumisen, sekä maksukyvyttömyystilanteiden varalta.

Kiinteistönvälittäjän tehtävät ja vastuut

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjän tehtäviä ja vastuita sekä toimeksiantajaan, että toimeksiantajan vastapuoleen liittyen. Koulutuksessa paneudutaan myös siihen miten vastuukysymyksiä ja vastuun realisoitumista voitaisiin välttää.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top