2. Urakkasopimuksen allekirjoitusta edeltävät vaiheet

2. Urakkasopimuksen allekirjoitusta edeltävät vaiheet

Videolla käsitellään urakkasopimuksen allekirjoitus- ja laatimisprosessia, sekä allekirjoitusta edeltäviä vaiheita ja niiden merkitystä urakkasopimukseen liittyen. Videolla käydään läpi urakkasopimusta edeltävän tarjouspyynnön, sekä selonottoneuvotteluiden sisältöä ja merkitystä myöhempiin urakkariitoihin liittyen.

Videolta opit näistä aiheista:
 • YSE 1998- urakkasopimuksen laatimisprosessi ja sen vaiheet
 • YSE 1998- urakkasopimuksen allekirjoittamista edeltävien vaiheiden merkitys urakkasopimuksen tulkinnassa ja myöhemmissä urakkariidoissa.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

  Kaikki aihealueen videot

  6. Aikataulutusta koskevat riitaisuudet

  Videolla käsitellään urakka-aikataulua koskevia riitaisuuksia ja niiden syntymiseen johtavia syitä. Lisäksi videolla käsitellään viivästysseuraamuksia ja niihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

  9. Urakoitsijan maksukyvyttömyys

  Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

  10. Loppusanat ja yhteenveto

  Videolla kootaan kasaan koulutuskokonaisuuden sisältöä ja käsitellään toimintatapoja, joita välttämällä ja joihin huomiota kiinnittämällä urakkariitoja voidaan välttää tai toisaalta joita noudattamalla urakkariitojen osalta päästään parempaan lopputulokseen.

  2. Isännöitsijän todistus

  Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijäntodistuksen sisältövaatimuksia ja juridista taustakehystä. Lisäksi koulutuksessa kuvataan vastuuta isännöitsijäntodistuksesta oikeuskäytännön perusteella.

  3. Kunnossapitovastuu asuntoyhtiössä

  Koulutuksessa käydään läpi kunnossapitovastuun jakautumista asuntoyhtiössä, sekä tähän liittyviä tyyppitapauksia. Asiaa käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten kautta.

  7. Asuntoyhtiö ja maksukyvytön urakoitsija

  Koulutuksessa kuvataan asuntoyhtiön tehtäviä ja vastuita tilanteessa, jossa asuntoyhtiön urakkasopimuskumppanina toimiva urakoitsija hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn. Koulutuksessa annetaan toimintatapaohjeita ja annetaan neuvoja maksukyvyttömyystilanteisiin varautumisen, sekä maksukyvyttömyystilanteiden varalta.

  Go to Top