8. Urakkasopimuksen takuuaika ja takuuajan jälkeinen vastuu

8. Urakkasopimuksen takuuaika ja takuuajan jälkeinen vastuu

Videolla käsitellään urakkasopimuksen takuuaikaa ja sen merkitystä, sekä suhdetta takuuajan jälkeiseen vastuuseen. Lisäksi videolla käsitellään urakkasopimuksen takuuajan jälkeisen vastuun täyttymisedellytyksiä.

Videolta opit näistä aiheista:
 • YSE1998- takuuajan vastuu, vastuun laajuus ja toimintatavat takuuajalla
 • YSE1998- takuuajan jälkeinen vastuu, vastuun laajuus ja täyttymisedellytykset, toimintatavat takuuajan jälkeisten vastuukysymysten osalta

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

  Kaikki aihealueen videot

  6. Aikataulutusta koskevat riitaisuudet

  Videolla käsitellään urakka-aikataulua koskevia riitaisuuksia ja niiden syntymiseen johtavia syitä. Lisäksi videolla käsitellään viivästysseuraamuksia ja niihin liittyviä oikeudellisia kysymyksiä.

  9. Urakoitsijan maksukyvyttömyys

  Videolla käsitellään urakoitsijan maksukyvyttömyyteen liittyviä kysymyksiä ja problematiikkaa ja annetaan käytännönläheisiä ohjeita kyseisiin tapauksiin liittyen.

  10. Loppusanat ja yhteenveto

  Videolla kootaan kasaan koulutuskokonaisuuden sisältöä ja käsitellään toimintatapoja, joita välttämällä ja joihin huomiota kiinnittämällä urakkariitoja voidaan välttää tai toisaalta joita noudattamalla urakkariitojen osalta päästään parempaan lopputulokseen.

  2. Isännöitsijän todistus

  Koulutuksessa käydään läpi isännöitsijäntodistuksen sisältövaatimuksia ja juridista taustakehystä. Lisäksi koulutuksessa kuvataan vastuuta isännöitsijäntodistuksesta oikeuskäytännön perusteella.

  3. Kunnossapitovastuu asuntoyhtiössä

  Koulutuksessa käydään läpi kunnossapitovastuun jakautumista asuntoyhtiössä, sekä tähän liittyviä tyyppitapauksia. Asiaa käsitellään käytännönläheisesti esimerkkien ja oikeustapausten kautta.

  7. Asuntoyhtiö ja maksukyvytön urakoitsija

  Koulutuksessa kuvataan asuntoyhtiön tehtäviä ja vastuita tilanteessa, jossa asuntoyhtiön urakkasopimuskumppanina toimiva urakoitsija hakeutuu maksukyvyttömyysmenettelyyn. Koulutuksessa annetaan toimintatapaohjeita ja annetaan neuvoja maksukyvyttömyystilanteisiin varautumisen, sekä maksukyvyttömyystilanteiden varalta.

  Go to Top