Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa

Juridiikkaa kiinteistönvälittäjille

Koulutuskuvaus

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjien toimintaan, sekä asunto ja kiinteistökauppaan liittyviä vastuukysymyksiä.

Koulutuksen jälkeen osallistuja tuntee oikeudelliset taustaraamit kiinteistönvälittäjien toimintaan liittyen sekä tuntee tavanomaisten kiinteistönvälittäjien toimintaan liittyvien oikeudellisten kysymysten ratkaisumalleja, joilla riitaisuuksia ja riskejä voidaan välttää.

Koulutuksessa kuvataan oikeudellisia kysymyksiä käytännönläheisesti myös oikeustapauksien kautta sekä annetaan tulkinta- ja toimintaohjeita tavanomaisiin kiinteistönvälittäjien toiminnassa eteen tuleviin oikeudellisiin kysymyksiin.

Koulutuksessa tuodaan esille myös tapoja, joilla kiinteistönvälittäjät voivat välttää vastuukysymyksiä toiminnassaan.
Koulutus sopii kaikille kiinteistönvälitysalalla toimiville tai tästä kiinnostuneille.

Kaikki aihealueen Juridiikkaa kiinteistönvälittäjille videot

Kiinteistönvälittäjän tehtävät ja vastuut

Koulutuksessa käydään läpi kiinteistönvälittäjän tehtäviä ja vastuita sekä toimeksiantajaan, että toimeksiantajan vastapuoleen liittyen. Koulutuksessa paneudutaan myös siihen miten vastuukysymyksiä ja vastuun realisoitumista voitaisiin välttää.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top