Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa

Sopimusoikeus

Videoissa pyritään antamaan yleiskuvaus suomen sopimusoikeudesta minkä lisäksi annetaan mm. eväitä siihen, miten sopimuksia tulkitaan epäselvissä tilanteissa. Videoissa käsitellään sopimuksen tekotapoja, sopimusoikeudellisia tulkintaperiaatteita, sopimuksen sitovuutta, sopimuksen pätevyyteen vaikuttavia seikkoja, eri sopimustyyppejä, valtuutusta sekä sopimusrikkomuksen seuraamuksia.

Kaikki aihealueen Sopimusoikeus videot

Sopimuksen peruskäsitteitä

Tässä osiossa käydään läpi peruslähtökohtia Suomessa noudatettavaan sopimusoikeuteen sekä käsitellään sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden periaatteita.

Sopimuksen syntyminen

Osiossa käsitellään erilaisia tapoja sopimuksen solmimiseen sekä tarjous-vastaus mekanismin merkitystä sopimuksen solmimisen kannalta.

Kauppatapa ja sopimuskäytäntö

Osiossa käsitellään kauppatavan ja sopimuskäytännön vaikutusta sopimuksen solmimisvaiheessa sekä niiden merkitystä sopimusehtojen tulkinnassa sopimussuhteen voimassa olleessa.

Sopimusten tulkinta

Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joita käytetään apuna tilanteissa, joihin sopimuksen sisältö ei anna vastausta.

Sopimuksista

Osiossa käsitellään sopimistapaa yleisellä sekä avataan yksilöllisten sopimusten ja vakiosopimusten välistä eroa eri käyttötarpeiden kannalta.

Sopimustyyppejä

Osiossa käsitellään erilaisia sopimustyyppejä, niiden eroja sekä niiden soveltamistilanteita.

Valtuutus

Osiossa käsitellään sopimuksen tekokelpoisuutta sekä sopimuksen tekemiseen liittyviä valtuutuskysymyksiä.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top