13. Valtuutus

13. Valtuutus

Osiossa käsitellään sopimuksen tekokelpoisuutta sekä sopimuksen tekemiseen liittyviä valtuutuskysymyksiä.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

  Kaikki aihealueen videot

  1. Sopimuksen peruskäsitteitä

  Tässä osiossa käydään läpi peruslähtökohtia Suomessa noudatettavaan sopimusoikeuteen sekä käsitellään sopimusvapauden ja sopimuksen sitovuuden periaatteita.

  2. Sopimuksen syntyminen

  Osiossa käsitellään erilaisia tapoja sopimuksen solmimiseen sekä tarjous-vastaus mekanismin merkitystä sopimuksen solmimisen kannalta.

  3. Kauppatapa ja sopimuskäytäntö

  Osiossa käsitellään kauppatavan ja sopimuskäytännön vaikutusta sopimuksen solmimisvaiheessa sekä niiden merkitystä sopimusehtojen tulkinnassa sopimussuhteen voimassa olleessa.

  4. Sopimusten tulkinta

  Tässä osiossa käsitellään yleisimpiä sopimusoikeudellisia periaatteita, joita käytetään apuna tilanteissa, joihin sopimuksen sisältö ei anna vastausta.

  5. Sopimuksista

  Osiossa käsitellään sopimistapaa yleisellä sekä avataan yksilöllisten sopimusten ja vakiosopimusten välistä eroa eri käyttötarpeiden kannalta.

  13. Valtuutus

  Osiossa käsitellään sopimuksen tekokelpoisuutta sekä sopimuksen tekemiseen liittyviä valtuutuskysymyksiä.

  Go to Top