Fenno Lakiakatemia

Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Fenno Lakikoulu – ymmärrettävää lakineuvontaa

Tietosuoja

Videoissa käydään läpi tietosuojan riittävän tason varmistamista yrityksessä. Lisäksi käsitellään vuoden 2021 loppuun mennessä annettuja tietosuojaa koskevia ohjeistuksia ja ratkaisuja, jotka ohjaavat EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen tulkintaa.

Kaikki aihealueen Tietosuoja videot

Johdanto ja tietosuojaperiaatteet

Ensimmäisessä osassa esitellään koulutuksen aihekokonaisuus ja kerrataan tietosuojalainsäädännön mukaiset tietosuojaperiaatteet, jotka asettavat raamit kaikelle tietojenkäsittelylle.

Suostumus käsittelyn oikeusperusteena

Jotta henkilötietojen käsittely on laillista, tulee käsittelylle olla tietosuoja-asetuksen mukainen käsittelyperuste. Koulutuskokonaisuuden osassa 2 kerrataan aluksi lailliset perusteet tietojen käsittelylle, jonka jälkeen keskitytään suostumukseen käsittelyperusteena.

Osoitusvelvollisuus

Ei riitä, että henkilötietojen käsittely toteutetaan tietosuoja-asetuksen mukaisesti, vaan tietosuojaperiaatteiden noudattaminen tulee myös pystyä osoittamaan. Osassa 4 käsitellään osoitusvelvollisuuteen liittyviä rekisterinpitäjän velvoitteita.

Tietosuojaa koskevat sopimukset

Koulutuskokonaisuuden osassa 5 kerrataan aluksi tietoja käsittelevien tahojen rooleja, jonka jälkeen käydään läpi osapuolten välillä solmittavia tietojenkäsittelyyn liittyviä sopimuksia ja käsitellään lyhyesti kaksi tuoretta tietosuojavaltuutetun päätöstä aiheeseen liittyen.

Riskien tunnistaminen

Rekisterinpitäjän on arvioitava henkilötietojen käsittelyyn liittyviä riskejä aina, ennen kuin se ryhtyy käsittelemään henkilötietoja. Osassa 6 käsitellään vaikutustenarviointia, joka on yksi työkalu riskien arviointiin.

Tietojen siirrot

Osassa 7 käsitellään tietosuoja-asetuksen tietojen siirrolle asettamia edellytyksiä sekä viimeisimpiä ohjeistuksia tietojen siirtoon liittyen.

Kysy neuvoa Fennolta!

Haluatko ottaa yhteyttä luottamuksellisesti?

Avaa suojattu lomake

    Go to Top