Rakentaminen ja asuminen

Rakentamiseen ja asumiseen sekä kiinteistö- ja asuntokauppoihin liittyvät kysymykset ovat Asianajotoimisto Fennon vahvaa osaamisaluetta. Toimistomme asiantuntijoilla on pitkäaikainen kokemus asunto-, kiinteistö- ja rakentamisjuridiikasta.

Asianajotoimisto Fennolta saat asiantuntevat vastaukset kaikkiin kiinteistö- ja asuntojuridiikkaan liittyviin kysymyksiisi. Rakennusurakoihin ja muuhun rakentamiseen liittyvät sopimuskysymykset, asuntoyhtiöihin liittyvä juridiikka sekä asunto- ja kiinteistökaupan vastuukysymykset kuuluvat ydinosaamisalueeseemme.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme jo ennen riitaa!

Fennon rakennusryhmää työllistävät laajasti rakennusurakoihin liittyvät riitaisuudet. Yleisiä riidanaiheita ovat urakkasuoritteen laatuun ja toteuttamisaikatauluun sekä toisaalta tilaajan maksuvelvollisuuden täyttämiseen liittyvät kysymykset. Myös lisä- ja muutostyöt aiheuttavat merkittävän määrän riitaisuuksia rakennusurakoissa. Asiantuntijamme hoitavat vakiintuneesti urakkariitoja. Etenkin urakkariidoissa joihin soveltuu YSE98 sopimusehdot, prosessiin liittyvät muotomääräykset ovat varsin tarkkoja, joten asiantuntevan avustajan käyttäminen on tärkeää. Rakennushankkeisiin liittyvistä merkittävistä taloudellisista intresseistä johtuen puutteelliset toimintatavat voivat johtaa suurinkin oikeudenmenetyksiin.

Rakennusryhmämme palvelee osapuolia sekä rakennusprojektin aikana että sen jälkeen mahdollisesti aiheutuvissa riitaisuuksissa. Rakennusryhmämme hoitaa vakiintuneesti toimeksiantoja julkisille toimijoille, rakennusliikkeille ja rakennuttajille. Asiantuntijoillamme on laaja kokemus mm. koulujen ja julkisten rakennusten urakkariidoista.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisätietoja palveluistamme rakennus- ja urakkariitojen ratkomiseen!

Toimistoltamme löytyy useita kokeneita asuntoyhtiöjuristeja, joilla on pitkäaikainen kokemus asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvästä juridiikasta.

Hoidamme muunmuassa yhtiökokousten päätösten moitteita sekä kunnossapitovastuuta koskevia riitaisuuksia. Lisäksi asiantuntijamme hoitavat ammattitaitoisesti muutkin asuntoyhtiöiden oikeudelliset palvelut, mm. hallituksen jäsenten ja isännöitsijöiden vastuukysymykset, yhtiöjärjestyksen muutokset, huoneistojen haltuunotot ja häädöt.

Asuntoyhtiöjuristiemme asiakkaita ovat vakiintuneesti sekä asunto- ja kiinteistöyhtiöt, isännöitsijätoimistot että yksittäiset osakkaat.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisätietoja palveluistamme asunto- ja kiinteistöyhtiöiden juridiikkaan!

Toimistomme rakentamisryhmän juristit avustavat asunto- ja kiinteistöyhtiötä ja kiinteistöjen omistajia, sekä rakennusliikkeitä kiinteistökehitykseen liittyvissä hankkeissa.

Kiinteistökehityshankkeissa on monesti kyse useiden eri toimijoiden intressien sekä osapuolten toimintaa ohjaavien lakien ja määräysten yhteensovittamisesta. Toimistomme juristeilla on laajaa kokemusta kiinteistökehityshankkeisiin liittyvän juridiikan ja sopimusten, sekä hankkeisiin liittyvän päätöksenteon ohjauksesta ja konsultoinnista.

Kiinteistökehityshankkeet pitävät sisällään monenlaisia juridisia ja verotuksellisia kysymyksiä, joita on syytä arvioida jo hankkeen alkuvaiheissa. Ota yhteyttä rakentamisryhmäämme jo hanketta suunniteltaessa tai viimeistään päätöksiä tehtäessä ja sopimuksista neuvoteltaessa.

Asunto- ja kiinteistökauppariidat muodostavat lukumääräisesti merkittävän osan Fennon toimeksiantokannasta. Kaupanvastuita koskevat riidat ovat usein intressiltään suuria ja näytöllisesti vaativia, joten riidan kohdatessa on tärkeää ottaa yhteys asunto- ja kiinteistökauppariitoihin erikoistuneeseen asiantuntijaan.

Toimistomme asiantuntijoilla on pitkäaikainen kokemus kaikkien kiinteistö- ja asuntokaupan osapuolten avustamisesta sekä neuvotteluissa että tuomioistuimissa.

Ota yhteyttä ja kysy rohkeasti lisätietoja palveluistamme asunto- ja kiinteistökauppariitojen ratkomiseen!