Miksi? – Haluamme tehdä arjestasi helpomman

Toimintamme tähtää arkesi helpottumiseen. Uskomme sovinto- ja ratkaisuhakuisen toimintatavan tuottavan parhaan lopputuloksen. Haluamme tuoda palvelumme käyttöösi tavalla, joka helpottaa arkeasi.

Mikä? – Palveleva asianajotoimisto

Olemme palveleva juridiikan ammattilaisten toimisto. Tarjoamme korkealaatuiset lakiasioiden palvelut yksityishenkilöille, yrityksille ja julkishallinnon toimijoille.

Fenno keskittyy toiminnassaan erityisesti toimeksiantoihin, jotka keskittyvät seuraaville juridiikan osa-alueille:

  • Asuminen ja rakentaminen
  • Perhe- ja jäämistöoikeus
  • Yritysjuridiikka
  • Maksukyvyttömyysoikeus
  • Riidanratkaisu ja oikeudenkäynnit

Useilla fennolaisilla on myös taloudellisten asioiden laaja osaaminen ja ymmärrys. Tarkempi kuvaus palveluistamme löytyy täältä.

Voit tutustua Fennon toimintaan tarkemmin myös esittelyvideomme välityksellä.

Miten? – Kustannustehokas kumppani

Toimintamme rakentuu modernille johtamismallille; yhdessä sopimamme arvot ja toiminnalle asetetut tavoitteet ovat toimintamme ydin. Hyödynnämme toiminnassa modernit kommunikointimallit ja koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti ollaksemme kilpailukykyinen toimija nyt ja tulevaisuudessa.

Hyvän palvelun turvataksemme haluamme Fennossa ymmärtää asiakkaidemme tarpeet, toimintatavan sekä arvot mahdollisen hyvin.

Haluamme hyödyntää palveluissa moderneja kommunikointivälineitä, mutta palvelumme läheisyyden turvaa myös laaja toimistoverkkomme. Meille fennolaisille ei ole myöskään ongelma tulla luoksesi.

Haluamme ottaa vastuun meille annettavista toimeksiannoista ja kannamme vastuumme myös vaikeissa tilanteissa. Haluamme kehittyä toimistona ja asiantuntijoina joka päivä.

Asiantuntijoillamme on kymmenien vuosien kokemus asianajotehtävistä, mutta suuri osa meistä on työskennellyt myös asianajokentän ulkopuolella juristina tai muissa asiantuntijatehtävissä. Kokemuksemme ja laajan asiakasverkostomme kautta fennolaisille on syntynyt useilta toimialoilta juridiikan ulkopuolelle ulottuva ymmärrys.

Haluamme toiminnassamme edistää sovintojen syntymistä ratkaisuhakuisella toiminnalla.

Teemme toimeksiantoja mielellään myös kiinteähintaisilla palkkioilla.

Arvomme

  • Asiakkaan etu keskiössä; Asiakkaan etu ohjaa toimintaamme. Olemme helposti lähestyttäviä ja reagoimme nopeasti. Olemme aidosti kiinnostuneita asiakkaistamme ja panostamme pitkäaikaisiin asiakassuhteisiin. Fennon monipuolisella ammatillisella osaamisella tuotamme kustannustehokkaita palveluita asiakkaillemme.
  • Korkealaatuisuus; Tuotamme korkealaatuisia asiantuntijapalveluita, joilla on todellista lisäarvoa asiakkaillemme. Esitämme asiat selkokielisesti ja ymmärrettävästi niin kirjallisesti kuin suullisesti.
  • Kunnioitus; Olemme kohteliaita ja suhtaudumme asiakkaiden lisäksi asiallisesti myös vastapuoliin, tuomioistuimiin ja viranomaisiin. Toimimme eettisesti, olemme rehellisiä ja luotettavia.
  • Henkilöstö on voimavaramme; Panostamme henkilöstön hyvinvointiin ja jatkuvaan ammattitaidon ylläpitoon sekä kehittämiseen. Ihmisten johtaminen ja hyvä esimiestyö ovat Fennon toiminnan kulmakiviä. Kunnioitamme toisiamme ja käsittelemme palautteen avoimesti ja säännöllisesti. Luotamme toisiimme ja olemme ylpeitä toiminnastamme.
  • Yhteiskuntavastuu; Tunnistamme yhteiskuntavastuumme. Annamme takaisin yhteisölle joka on antanut meille.